Recycling puszek

Puszki są jednym z najczęściej poddawanych recyklingowi surowców w Polsce. Przetwarzane są w całości, dzięki czemu nie pozostają żadne odpady i nic się nie marnuje. Mogą być przetwarzane wielokrotnie bez powodowania utraty jakości surowca.

Polska uzyskuje bardzo dobre wyniki w recyklingu puszek na tle innych krajów UE. W naszym kraju nawet 70-80% puszek rocznie poddawanych jest recyklingowi, co znacznie przekracza średnią unijną. Duże zasługi w tym zakresie ma właśnie nasza firma, która zajmuje się ich skupem i sprzedażą od ponad 20 lat.

Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze posiadającej olbrzymie doświadczenie w branży, sprzedając surowce wtórne przyczyniają się państwo do tego, że poprzez recykling możemy wspólnie chronić środowisko i przyczyniać się do efektywniejszego gospodarowania odpadami w gospodarce.


ALSCRAP Michał Klonowski
ul. Malinowa 3
62-300 Września
tel.: +48 501 469 841